WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu Klientowi sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru.

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie Towaru oraz formularza zwrotu przed jego upływem na adres:

Soligrano Sp. z o.o. Sp.K,

ul. Wrocławska 20

95-082 Dobroń

Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, przesyłając informację, na podany przez Konsumenta adres e-mail.

Zwrot płatności przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta w przypadku odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Produktów podlegających zwrotowi.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

Konsument traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy zwracany Produkt został przez Konsumenta otwarty po dostarczeniu.


Wzór odstąpienia od umowy.pdf